RODO

Regulacje RODO

Szanowni klienci!

W związku z wchodzącymi w życie dnia 25.05.2018 regulacjami RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Państwa podczas rejestracji na naszej stronie www.wintecpolska.pl i/lub w celu złożenia zamówienia, jest Wintec Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 53/7, w Szczecinie (kod pocztowy: 70-770), tel.: 660951457, adres e-mail: mail@wintecpolska.pl.
Celem zbierania danych jest możliwość realizacji usług i sprzedaży.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług i sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usług lub sprzedaży.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.

Z poważaniem,
Bożena Kontila